Croeso i Gwirfoddoli Cymru!

Diben y wefan hon yw rhoi gwybodaeth a chyngor i chi am fynd ati i wirfoddoli. Efallai rydych yn meddwl am wirfoddoli am y tro cyntaf, eich bod wedi gwirfoddoli o’r blaen ac yn gobeithio ehangu eich profiadau neu’n gweithio efallai i fudiad sydd â diddordeb mewn cynnwys gwirfoddolwyr.

Ar y tudalennau canlynol, fe welwch awgrymiadau a chyfarwyddyd am wirfoddoli a’r hyn y gallai ei olygu i chi, cewch syniad o’r ystod eang o ddewisiadau sydd ar gael a chael gwybod sut i fynd ati. Gallwch chwilio ar-lein am gyfleoedd gwirfoddoli yn eich ardal ddaearyddol neu gallwn eich rhoi mewn cysylltiad â’ch Canolfan Wirfoddoli leol sydd â thîm cyfeillgar a fydd yn rhoi cefnogaeth a cymorth o amglych eich cymuned leol.

Os ydych yn ystyried cynnwys gwirfoddolwyr yn eich mudiad, gallwch gael gwybodaeth am y manteision a’r goblygiadau, darllen cyngor am rai o’r pethau mae angen ichi eu hystyried ac edrych ar rai awgrymiadau ymarferol ar sut i symud ymlaen.

Mae’r tiwtorial digidol isod yn ganllaw defnyddiol sy’n dangos sut i chwilio’r wefan am gyfleoedd addas, cofrestru’ch manylion ac ymgeisio am rolau gwirfoddol. 

 

Cofrestwrch yma »

n

Newyddion Diweddaraf

29th Mawrth 2018

Lead the way at RSPCA Cymru's BIG Walkies LIVE 2018

>