Pam gwirfoddoli?

Mae pobl yn gwirfoddoli ar wahanol adegau yn eu bywydau am wahanol resymau:

  • efallai bod arnoch eisiau rhoi rhywbeth yn ôl i’ch cymuned leol neu grwp arbennig sydd wedi’ch helpu ar adeg anodd yn eich bywyd    

  • efallai’r hoffech gwrdd â ffrindiau newydd

  • efallai eich bod yn ddi-waith/yn edrych am gyfeiriad gyrfa newydd/wedi cael eich diswyddo a bod arnoch felly eisiau dysgu sgiliau newydd a chadw eich hun yn brysur

  • efallai bod gennych brofiadau a sgiliau yr hoffech eu trosglwyddo i eraill.

Mae’n hyblyg – chi sy’n penderfynu faint rydych eisiau ei wneud a phryd, gan ystyried yr ymrwymiadau eraill sydd gennych yn eich bywyd.   

Er na fyddwch yn cael eich talu, cewch eich gwobrwyo mewn ffyrdd eraill am wirfoddoli:

  • magu hyder a hunan-barch             

  • cwrdd â phobl mewn amgylchiadau tebyg

  • dysgu sgiliau y gellir eu trosglwyddo

  • rhoi cynnig ar brofiadau newydd

  • helpu eraill yn ogystal â’ch hun   

  • ac yn aml iawn, cael llawer o hwyl!

Mae llawer o gyfleoedd hyfforddi ar gael i chi fel gwirfoddolwr, ni ddylai effeithio ar eich budd-daliadau ac mae llawer o fudiadau gwirfoddol yn cynnig treuliau parod. Hefyd, mae’n creu argraff dda ar eich CV – mae llawer o gyflogwyr yn ystyried profiad gwirfoddoli yn ffafriol. 

n

Newyddion Diweddaraf

19th Mawrth 2018

System newydd i helpu mudiadau i recriwtio a rheoli gwirfoddolwyr

>