English
Gwirfoddoli Cymru | Volunteering Wales
Croeso i wefan Gwirfoddoli yng Nghymru. P’un ai ydych am wirfoddoli eich hun neu am gynnwys gwirfoddolwyr yn eich mudiad, dilynwch y dolenni isod am ragor o wybodaeth. Os nad ydych yn dod o hyd i’r hyn rydych yn chwilio amdano cysylltwch â ni drwy ebostio
volunteering-wales@wcva.org.uk
Twitter

Mae 156 o bobl ifanc wedi llwyddo i wneud 200 awr o wirfoddoli ers Ebrill ac wedi hawlio eu Gwobr Ragoriaeth 200 aw… https://t.co/e5fJnFAdax